Hur fungerar en lampa?

Belysning är numera något vi tar för givet i vardagen. Få människor tänker på hur deras olika lampor fungerar. Precis som med mikrovågsugnar, TV-apparater och dylikt behöver vi förstås inte veta hur de fungerar för att kunna använda dem, men det kan ändå vara intressant att veta hur en lampa kan sända ut så mycket ljus. Här kommer en kort genomgång.

Hur fungerar en glödlampa?

Glödlampor utnyttjar fenomenet att en tunn tråd av en viss metall kan ge väldigt hög elektrisk resistans. Tråden kallas glödtråd och vanligtvis används volfram på grund av den extremt höga smältpunkten. Trots det skulle glödtråden omedelbart brinna upp om den kom i kontakt med syre. Därför har glödlampor en glasbubbla fylld med ädelgas som omger glödtråden (vanligtvis argon). När ström går genom glödtråden blir den omedelbart extremt varm (ca 2500 grader Celsius) och börjar avge ljus och värme. För en glödlampa avges faktiskt runt 95% av energin som värme. Glödtrådens höga temperatur gör att det utsända ljuset liknar solens. Glödlampors förhållandevis enkla konstruktion gör dem billiga att tillverka. De är dock sårbara och förr eller senare kommer glödtråden att brinna av. Normalt håller en glödlampa på 60 W runt 1000 timmar, men livslängden kan variera stort i båda riktningarna.

Hur fungerar ett lysrör?

En lysrörslampa har en annan process för att alstra ljus än den vanliga glödlampan. Istället för en glödtråd använder de en gas (oftast argon eller kvicksilverånga) och när de tänds joniseras gasen och avger strålning som i sin tur omvandlas till ljus i ett lyspulver på rörets insida. Fördelen med lysrör är att de bara förbrukar runt en tiondel så mycket energi som en glödlampa för att alstra samma mängd ljus. Därför blir de heller inte lika varma och de har mycket längre livslängd. Nackdelen är att de kan innehålla kvicksilver, vilket är giftigt och skadligt för miljön. Lysrör och så kallade lågenergilampor bör hanteras varsamt så att de inte går sönder, samt de bör alltid återvinnas på korrekt sätt.