Miljövänlig belysning

EU tog redan år 2009 ett beslut om att man skulle börja fasa ut energikrävande belysning. Med det menas främst glöd- och halogenlampor. 2012 kom ett förbud mot fortsatt tillverkning av glödlampor och från och med 2018 kommer halogenlamporna att fasas ut på ett liknande sätt. Tanken är att mer eller mindre tvinga konsumenterna att övergå till så kallad miljövänlig belysning. Redan nu är det möjligt att börja förbereda sig. Den kanske största nackdelen med många typer av moderna lampor är att de är relativt dyra i inköp. Vad man ska tänka på som konsument är att livslängden kan vara väldigt mycket längre än för billiga och energikrävande lampor. Låt oss titta närmare på de alternativ som erbjuds.

LED-belysning

LED-lampor är på många sätt bättre för miljön än glödlampor och halogenlampor. Framför allt beror det på att energiåtgången för att skapa samma nivå av belysning bara är en bråkdel så stor. Andra anledningar är att de inte innehåller några farliga tungmetaller. Lysrör och lågenergilampor har till exempel varit beryktade för sitt innehåll av kvicksilver.

Ett annat problem som gäller för gasfyllda lampor är att de kan explodera, vilket en lysdiod inte kan göra. LED-lampor kan också tillverkas i mycket små format och det resulterar i mindre materialåtgång som i slutändan gynnar miljön. Sist men inte minst är de extremt hållbara jämfört med till exempel en traditionell glödlampa med sin ömtåliga glödtråd. Alltså lär du inte behöva byta ut dina LED-lampor i första taget.

Lågenergilampor

Dessa är miljövänligare än glödlampor eftersom de är cirka fem gånger mer energieffektiva. Livslängden är också 10-15 gånger längre än genomsnittet för en vanlig glödlampa. De tänds direkt men tar i regel en viss tid innan de uppnår full ljusstyrka. En nackdel med lågenergilampor är att de brukar innehålla en liten mängd kvicksilver för att energiomvandlingen i lampan ska fungera optimalt. Kvicksilver är väldigt negativt att släppa ut i miljön och därför bör uttjänta lågenergilampor alltid återvinnas på ett korrekt sätt.