Rätt belysning är viktigt för humöret

När det kommer till att trivas och må bra har det visat sig att ljuset spelar stor roll. Det är viktigt för alla miljöer som vi befinner oss i, som till exempel i hemmet, på jobbet och i skolan. Vid en undersökning uppgav endast 15% att de anser att deras belysning på arbetsplatsen är anpassad utifrån behoven om ljusstyrka.

Riskera inte negativa effekter på grund av dåligt ljus

Fel belysning kan ha negativa effekter på humöret, koncentrationsförmågan, trivseln och energin. Med noggrann utvärdering av alternativ till ljuskällor kan man därför enkelt påverka hur pass bra man mår, och det är en utvärdering som är värd att lägga lite extra tid på. Dessutom finns det ekonomiska fördelar med att välja rätt lampor då dagens uppstickare gått om de traditionella alternativen vad gäller både energieffektivitet och livslängd.

Alternativen till ljus

Det finns olika sorter av ljuskällor och vid första anblick kan det känns rörigt och svårt att välja. Nedan följer några exempel på de vanligaste ljuskällorna som vi använder oss av i vardagen idag:

  • Glödlampor
  • Halogenglödlampor
  • LED-glödlampor
  • Ljusrör

Den vanliga och traditionella varianten är glödlampan som ger ifrån sig ett ljus när elektricitet går igenom en wolframtråd inuti glaset på glödlampan. När tråden upphettas ger den ifrån sig ett behagligt ljus. Inuti glaset finns även en gas som ser till att tråden inte blir överhettad och ökar därmed livslängden. Dessutom är glödlampan energikrävande och har kort livslängd.

Nya ekonomiska och miljövänliga alternativ

Men med dagens teknik har det kommit fram nya alternativ till glödlampan. De två mest ekonomiska alternativen är halogenlampor och LED-glödlampor. Med tidens gång har dessa två uppstickare blivit mer kostnadseffektiva och har en otroligt mycket längre livslängd än vanliga glödlampor. Dessutom innehåller dessa inte kvicksilver eller några former av tungmetaller, vilket innebär att de är bättre ur ett miljömässigt perspektiv.