Fakta om LED-lampor

LED kommer från engelskans “light emitting diode” och är en etablerad teknik för belysning som idag används på en rad olika sätt. Under lång tid har den använts för indikatorlampor på elektriska apparater och på displayer. I och med utvecklingen av moderna, ljusstarka varianter har det blivit möjligt att använda LED-lampor för belysning. Sådana lysdioder, anpassade för hög effekt, kan på allvar ersätta glödlampor och halogenlampor.

LED-lampor i jämförelse med andra lampor

En glödlampa ger ifrån sig omkring 8-10 lumen per watt medan en halogenlampa brukar ligga runt 22 lumen per watt. Lysrör är betydligt mer effektiva och kan ge runt 50-100 lumen per watt. Nackdelen är att de tar mycket plats och är relativt sköra. Lysdioder kan ha en effekt på upp till 100 lumen per watt, men är också väldigt robusta och kan göras i nästan vilken storlek som helst. De producerar också väldigt lite värme i förhållande till glöd- och halogenlampor. Alltså finns det många fördelar med LED-lampor.

Enda betydande nackdelarna är att de är dyrare i inköp och att “vita” lysdioder inte brukar kännas lika bekväma för ögonen som till exempel en vanlig glödlampa. Med andra ord kan ljuskvaliteten vara något sämre. Det beror på att vitt ljus från LED-lampor skapas av att flera lysämnesskikt som läcker en viss mängd energirikt blått ljus, istället för att vara verkligt vitt ljus i ett balanserat spektrum som från den extremt varma glödtråden av volfram i en glödlampa. Ljusspridningen åt sidorna kan också vara ett litet problem för vissa LED-lampor som har en tendens att ha ett mer riktat fokus.

Lång livslängd

Vanligtvis har en LED-lampa en livslängd på mellan 15 000 timmar upp till 25 000 timmar. Vad som främst avgör livslängden är själva typen av lysdiod. För en vanlig glödlampa med en glödtråd av volfram brukar man räkna med runt 1000 timmars livslängd. En klar fördel är att de saknar en glödtråd som försvagas över tid och kan gå av i samband med stötar eller vibrationer.