Belysning – Olika typer av ljuskällor

Belysning av huset är en av de viktigaste delarna när det kommer till inredning, menar somliga stylister. Vid noggrann analys av olika märken och ljussken inser man att det finns många fördelar med att utvärdera alternativ. Dels finns ekonomiska fördelar med vissa ljuskällor samt miljömässiga fördelar med andra. Det man behöver hålla koll på är livslängd, om de har dimfunktion och vilken styrka i ljus de har.

Halogenglödlampor

Halogenglödlampor är 30% mer effektiva än vanliga glödlampor, har lång livslängd och är därför ett bra alternativ för miljön. En fördel med halogenglödlampor är att samtliga går att dimma och att de tänder direkt, precis som den traditionella glödlampan. I dagsläget är det här det billigaste alternativet på marknaden.

LED-glödlampor

LED-glödlampor är mer energieffektiva än övriga lampor och har ett bredd utbud av olika ljussken. LED står för ljusemitterande dioder och är idag ett bra alternativ till vanliga glödlampor på grund av dess livslängd. För att ge en uppfattning om vilken stor skillnad det är mellan LED-glödlampor och vanliga, traditionella glödlampor så skiljer livslängden i antal ljustimmar med cirka 20 000 timmar.

Halogenglödlampor och LED-glödlampor är helt fria från kvicksilver och andra tungmetaller.

Lysrör glödlampor

Lysrör ger lika mycket ljus som vanliga glödlampor men drar mindre ström. Faktum är att energikonsumtionen endast är en femtedel av vad som krävs för glödlampor, vilket därmed leder till endast en femtedel i elkostnader. Detta är den vanligaste ljuskällan i kontor och liknande miljöer.

Glödlampor

Inuti glödlampor går en tråd som, när den värms upp, avger ett ljus ifrån sig. Tråden är av wolfram och inuti glaset finns en gas som ser till att temperaturen inte blir för varm och att tråden därmed brinner upp. Det här är inte bra för miljön då det är mycket svårare att byta ner än de nya alternativen som finns på marknaden.