Vanliga frågor och svar om radon

Radon är en färglös, luktfri och smaklös radioaktiv gas som bildas från naturligt förekommande uran i marken och berggrunden. Radon kan tränga in i byggnader och koncentreras till farliga nivåer. Här är några vanliga frågor och svar om radon:

Varför är radon farligt?
Radon är farligt eftersom det är en känd cancerframkallande substans. Inandning av höga halter av radon kan öka risken för lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Hur kan man mäta radonnivåer i ens hem?
Det finns enkla och billiga radonmätare som man kan köpa online eller i butiker. Mätaren placeras i rum under en viss tid, vanligtvis två månader, och sedan skickas mätaren till ett laboratorium för analys. Det finns också professionella företag som kan göra radonmätningar.

Vad är en säker nivå av radon?
Det finns ingen absolut säker nivå av radon. I Sverige finns en rekommenderad gränsvärde för radon på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³) inomhusluft. Detta rekommenderade gränsvärde baseras på hälsorisker och är ett mål att sträva efter att uppnå, inte en absolut gräns för farlighet. Om radonnivåerna i ens hem överskrider 200 Bq/m³ bör man vidta åtgärder för att minska nivåerna. Ju lägre radonnivåerna är, desto lägre är risken för lungcancer.

Hur kan man minska radonnivåerna i ens hem?
Det finns flera sätt att minska radonnivåerna i ens hem. Ett sätt är att förbättra ventilationen genom att öppna fönster eller installera fler ventilationssystem. Ett annat sätt är att täta sprickor och hål i grunden eller golvet, vilket kan minska infiltrationen av radon i byggnaden. Det är bäst att kontakta en proffs för att avgöra vilken metod som är mest lämplig för ditt hem.

Radon tränger in i byggnader genom sprickor och hål i marken, betongplattor, väggar, golv och grunder. När radon når inomhusluften kan den koncentreras till höga nivåer, särskilt i väl isolerade och tätt slutna byggnader.

Vilka typer av byggnader kan påverkas av radon?
Alla typer av byggnader, oavsett ålder, kan ha höga radonnivåer. Radonproblemen kan variera beroende på byggnadens konstruktion och plats, men alla byggnader kan påverkas av radon om det finns en tillräckligt hög radonhalt i marken under eller runt byggnaden.